Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 31.5.2018.

Yleistä

puhdasiho.com on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:

-Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen

-Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

-Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen

-Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

puhdasiho.com
Sysmiehenpolku 14 C, 00670 Helsinki, Suomi

Puhelin: +358 50 588 6671
Sähköposti: [email protected]

Rekisterin nimi

puhdasiho.com:n tilausten käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöönottamien puhdasiho.com:n palveluiden (tilausten) toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tärkeiden tiedotteiden toimittamiseen.

Ajantasainen lista kaikista puhdasiho.com:n tarjoamista palveluista on aina nähtävissä osoitteessa https://puhdasiho.com

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaation nimi
Kieli
Palvelun käyttötiedot (mm. kirjoitetut viestit, vierailuajankohdat, asetukset, jne.)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta esimerkiksi puhdasiho.com:n palveluiden (tilausten) käytön yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietosuojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. puhdasiho.com:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteritietojen tarkistaminen

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen: puhdasiho.com / Lakiasiat, Sysimiehenpolku 14 C, 00670 Helsinki. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lisätietoa saat sivuilta Käyttöehdot ja Evästekäytäntö

 

 

 

 

©puhdasiho.com