Käyttöehdot

1. Yleistä

Puhdasiho.com:n käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).

Verkkopalveluissa asiakkaan henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja sen 10 §:n nojalla tehdyn mukaisesti.

2. Tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet

Verkkopalveluiden koko sisältö, mukaan lukien kuvat, logot, tuotetiedot ja muut tekstit, videot, taulukot, tavaramerkit ja tuotemerkit, ovat puhdasiho.com:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omistamilla tekijänoikeuksilla ja muilla aineettomilla oikeuksilla suojattua omaisuutta. Sisällön kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat puhdasiho.com:lle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Tekijänoikeuslaki ja muu lainsäädäntö suojaavat tätä sisältöä. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Verkkopalveluita saa katsella, selata ja tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Tekstiä tai kuvia ei kuitenkaan saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä muutoinkaan tavalla, joka rikkoo puhdasiho.com:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden immateriaalioikeuksia. Verkkopalveluissa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

3. Verkkopalveluiden toiminta ja saatavuus

Puhdasiho.com ei takaa verkkopalveluiden keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa niiden saatavuudesta. Verkkopalveluissa pidätetään oikeus ottaa jokin palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, puhdasiho.com ei vastaa mistään verkkopalveluiden käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta. Puhdasiho.com varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa verkkopalveluiden käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalveluiden ominaisuuksia.

4. Kolmannet osapuolet verkkopalveluissa

Verkkopalvelut ovat palvelukokonaisuuksia, jotka hyödyntävät useita erillisiä palveluita, joilla voi käyttöehtojen lisäksi olla omat erilliset käyttöehtonsa. Tämä ilmoitetaan erikseen palvelun yhteydessä tai siihen liityttäessä.

Verkkopalveluissa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näillä sivuilla saattaa olla omat käyttöehtonsa ja asiakasrekisterinsä eikä puhdasiho.com:lla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa näiden sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin puhdasiho.com. Puhdasiho.com ei myöskään vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Verkkopalveluissa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. Puhdasiho.com ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

5. Evästeet

Verkkopalvelut hyödyntävät evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.

Verkkopalvelut hyödyntävät verkkosivustojen käytön analysoimisessa kävijäseurantapalvelua. Kerätyt tiedot toimitetaan edelleen tallennettavaksi kävijäseurantapalvelun Suomessa sijaitseville palvelimille. Kävijäseurannan tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää, tai, jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja puhdasiho.com:n puolesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia, mutta evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Hyödynnämme www-sivustoillamme olevia evästeitä myös mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Toimimme yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiemman verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Yhteistyökumppanimme ja me voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainoksemme ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

-tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa;

-tieto siitä, onko mainos avattu

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen. 

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen sivulta Evästekäytäntö kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan.

6. Tilaaminen ja tilaukset

Asiakas vastaa tekemistään toimenpiteistä ja huolehtii, että hänen toimintansa on näiden Käyttöehtojen ja muiden verkkopalveluiden hyödyntämien palveluiden käyttöehtojen mukaista.

Asiakas vastaa siitä, ettei hän verkkopalvelun käyttäjänä tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Asiakas vastaa kaikista tekijän- tai muiden oikeuksien loukkaamisesta aiheutuvista vahingoista ja lisäksi loukkaaminen voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Puhdasiho.com ei ole velvollinen tarkistamaan tietoja, jotka asiakas antaa, eikä puhdasiho.com vastaa asiakkaan antamien virheellisten tietojen asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Verkkokaupassa myytäviä tuotteita ei myydä jälleenmyytäväksi.
Lue verkkokaupan sopimusehdoista tärkeää lisätietoa tilaamiseen liittyen.

 

 

 

©puhdasiho.com